p8
LogoOm gårdeier

KLP Eiendom AS er et heleid datterselskap av KLP. Selskapet er en av Norges største aktører innen forvaltning, utvikling og drift av eiendom. Gårdeier ønsker være den beste partner for dagene som kommer. Dialogen mellom KLP Eiendom og våre leietakere skal kjennetegnes av våre verdier som er åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert. Vårt mål er at våre leietakere skal oppleve oss som profesjonelle der forvaltning, drift og vedlikehold av våre bygg styres i egen regi.

Bærekraft og miljø

Gårdeier KLP Eiendom tenker langsiktig med sine investeringer. I PwC Norways Bærekraft 100 rapport kommer det frem at kun fire av Norges 100 største selskaper kan dokumentere utslippskutt i tråd med Paris-avtalen, og KLP er blant disse.

KLP Eiendom har vært miljøsertifisert etter ISO 14001 siden 2009. Miljøarbeidet er systematisert i et styringssystem for miljø, og det gjøres kontinuerlige vurderinger av miljøpåvirkningen for hele virksomheten.